Follow us on Twitter
Find your adventure

COVID-19: säkerhet först

Säkerheten i vårt samhälle är vår högsta prioritet. Eftersom Världshälsoorganisationen (WHO) har deklarerat att COVID-19 är en global pandemi, uppmuntrar vi värdar och gäster att förbinda sig till en lista över säkerhetsstandarder, i ett försök att bromsa spridningen så att vi kan fortsätta njuta av naturen med sinnesro.

Bär en mask

Värdar och gäster måste täcka näsa och mun med en ansiktsmask hela tiden när de interagerar. Masker måste också bäras av både värdar och gäster i delade eller gemensamma utrymmen

Social distansering

Värdar och gäster ska alltid hålla ett avstånd på minst två meter från varandra. Om det inte är möjligt att hålla detta avstånd i gemensamma utrymmen/bekvämligheter, bör värden överväga att tillfälligt begränsa gäståtkomst för allas säkerhet. Under tiden är du välkommen att hitta ett träd att krama istället.

Kontrollera lokala lagar och restriktioner

Varje land har implementerat olika säkerhetsåtgärder, ofta ner på lokal nivå. Kontrollera att det inte finns några reseförbud och att du har tillåtelse att resa eller vara värd i dessa områden innan du skapar annonser eller gör resplaner. Om du har möjlighet att vara värd och campa i ditt specifika område, var noga med att dubbelkolla vilka COVID-19-restriktioner som gäller innan du fortsätter boka eller vara värd.Du kan granska riktlinjer från myndigheterna i lokala områden:

Renhet

På Campanyon ber vi alltid gästerna att lämna en plats lika ren – om inte renare – än de fann den. Detta blir ännu viktigare med tanke på säkerhetsåtgärder för COVID-19. Vid avresan bör gästerna vara extra noga med att se till att det inte finns några masker, servetter, organiska "rester" från mat och/eller människor eller allmänt avfall kvar på egendomen. Om möjligt, tvätta och/eller sanera händerna ofta under din vistelse.

Vi förstår att utomhusutrymmen i allmänhet medför lägre risk för COVID-19-smitta, men utöver normal rengöring ber vi också värdarna att vidta extra försiktighetsåtgärder när de förbereder platsen för nästa ankomst. Se till att rengöra och desinficera alla gemensamma bekvämligheter (t.ex. badrum) noggrant före och efter varje bokning. Om möjligt, ge gästerna tillgång till tvål eller handsprit under vistelsen. Informera gästerna om ytterligare åtgärder och/eller ändringar av åtkomst till egendom eller policy till följd av COVID-19-restriktioner.

Inga fester eller stora sammankomster – för tillfället

Värdar bör konsultera lokala förordningar innan de skapar annonser för att säkerställa att antalet gäster som ingår i en bokning följer de COVID-19-specifika reglerna. För allas säkerhet bör utomstående gäster som inte registrerades vid den ursprungliga bokningen inte få tillgång till egendomen.

Avbryt din bokning/resplan om du har exponerats för COVID-19 eller upplever symtom

Fortsätt inte med rese- eller värdplaner om det finns en möjlighet att du kan ha exponerats för COVID-19, eller om du själv upplever symtom. Detta gäller även om du väntar på COVID-19-testresultat, eller om någon i ditt hushåll eller egendom har symtom eller kan ha blivit exponerad. Det kommer utan tvekan att finnas gott om möjligheter att resa framöver, men riskera inte att skada dig själv eller andra genom att vara värd eller resa oansvarigt i nuläget.

Finns det några specifika avbokningsregler på grund av COVID-19?

Även om vi är medvetna om att planer kan komma att ändras i oförutsägbara situationer kopplade till COVID-19, uppmuntrar vi värdar och gäster att vidta försiktighetsåtgärder före och under bokningen. Alla säkerhetsåtgärder bör gälla (masker, social distansering, bättre rengöring). Om du måste avbryta din bokning för att du har fått ett positivt COVID-19-testresultat – antingen som gäst eller värd – hör av dig via  eller genom att mejla oss på